BẢNG GIÁ CÁC GÓI CHĂM SÓC DA MẶT CHUYÊN SÂU TẠI BERYL BEAUTY

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
Trẻ hóa da với công nghệ Oxy Jet 700.000 vnđ
Trẻ hóa da với công nghệ New E-Light 800.000 vnđ
Trị liệu da với công nghệ Hya Luronic  800.000 vnđ
Trị liệu phục hồi da hư tổn 1.000.000 vnđ
Trị liệu với tế bào gốc EGF 1.200.000 vnđ
Trị liệu chuyên sâu da mẫn cảm 1.200.000 vnđ
Phi kim trắng da với serum C 1.000.000 vnđ
Điện di với Serum C 700.000 vnđ

 

 

Đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin

Tắt [ ]