BẢNG GIÁ TRỊ VIÊM NANG LÔNG TỪNG VÙNG TẠI BERYL BEAUTY & SPA

Bảng giá đối với trường hợp chỉ điều trị viêm:

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
Trị viêm nang lông nguyên 2 chân 16.500.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa 2 chân 11.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nguyên 2 tay 12.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa 2 tay 9.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nguyên lưng 14.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa lưng 11.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông vùng ngực 9.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông vùng mặt 11.000.000 vnđ

 

Bảng giá dành cho khách hàng muốn trị viêm và thâm cho viêm để lại:

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
Trị viêm nang lông nguyên 2 chân 28.500.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa 2 chân 18.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nguyên 2 tay 20.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa 2 tay 13.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nguyên lưng 26.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa lưng 18.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông vùng ngực 12.000.000 vnđ


Bảng giá trị viêm nang lông từng vùng bằng công nghệ cao tại Beryl Beauty & Spa

Bảng giá trị viêm nang lông từng vùng bằng công nghệ cao tại Beryl Beauty & Spa

 

 

Đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin

Tắt [ ]