BẢNG GIÁ TRỊ VIÊM NANG LÔNG TỪNG VÙNG TẠI BERYL BEAUTY & SPA

Bảng giá đối với trường hợp chỉ điều trị viêm:

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
Trị viêm nang lông nguyên 2 chân 14.500.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa 2 chân 9.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nguyên 2 tay 10.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa 2 tay 7.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nguyên lưng 12.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa lưng 9.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông vùng ngực 7.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông vùng mặt 9.000.000 vnđ

 

Bảng giá dành cho khách hàng muốn trị viêm và thâm cho viêm để lại:

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
Trị viêm nang lông nguyên 2 chân 22.500.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa 2 chân 14.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nguyên 2 tay 15.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa 2 tay 9.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nguyên lưng 20.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa lưng 14.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông vùng ngực 12.000.000 vnđ


Bảng giá trị viêm nang lông từng vùng bằng công nghệ cao tại Beryl Beauty & Spa

Bảng giá trị viêm nang lông từng vùng bằng công nghệ cao tại Beryl Beauty & Spa

 

 

Đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin

Tắt [ ]