HÌNH ẢNH ĐIỀU TRỊ MỤN HIỆU QUẢ TẠI BERYL BEAUTY

Hình ảnh trước và sau điều trị mụn tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau điều trị mụn tại Beryl Beauty 

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh điều trị mụn bằng công nghệ Blue Light tại Beryl Beauty

Hình ảnh điều trị mụn bằng công nghệ Blue Light tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh điều trị mụn hiệu quả tại Beryl Beauty

Hình ảnh điều trị mụn hiệu quả tại Beryl Beauty 

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh điều trị mụn hiệu quả bằng công nghệ Blue Light tại Beryl Beauty

Hình ảnh điều trị mụn hiệu quả bằng công nghệ Blue Light tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi điều trị mụn lưng tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau khi điều trị mụn lưng tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh điều trị mụn lưng bằng công nghệ Blue Light

Hình ảnh điều trị mụn lưng bằng công nghệ Blue Light

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi điều trị mụn lưng bằng công nghệ Blue Light

Hình ảnh trước và sau khi điều trị mụn lưng bằng công nghệ Blue Light

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh điều trị mụn lưng bằng công nghệ Blue Light tại Beryl Beauty

Hình ảnh điều trị mụn lưng bằng công nghệ Blue Light tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi điều trị mụn lưng bằng công nghệ Blue Light tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau khi điều trị mụn lưng bằng công nghệ Blue Light tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi điều trị mụn thịt bằng công nghệ Laser CO2

Hình ảnh trước và sau khi điều trị mụn thịt bằng công nghệ Laser CO2

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi điều trị mụn thịt bằng công nghệ Laser CO2 tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau khi điều trị mụn thịt bằng công nghệ Laser CO2 tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

 

 

Đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin

Tắt [ ]