HÌNH ẢNH ĐIỀU TRỊ THÂM NÁCH BẰNG CÔNG NGHỆ PEELING TẠI BERYL BEAUTY & SPA

Hình ảnh điều trị thâm nách tại Beryl Beauty

Hình ảnh điều trị thâm nách tại Beryl Beauty 

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh điều trị thâm nách bằng công nghệ Peeling tại Beryl Beauty

Hình ảnh điều trị thâm nách bằng công nghệ Peeling tại Beryl Beauty 

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi ngườình 

Hình ảnh trước và sau điều trị thâm nách tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau điều trị thâm nách tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

HÌNH ẢNH ĐIỀU TRỊ THÂM MỤN BẰNG CÔNG NGHỆ MAGIC SKIN TẠI BERYL BEAUTY & SPA

Hình ảnh điều trị thâm do mụn tại Beryl Beauty

Hình ảnh điều trị thâm do mụn tại Beryl Beauty 

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh điều trị thâm do mụn bằng công nghệ Magic Skin tại Beryl Beauty

Hình ảnh điều trị thâm do mụn bằng công nghệ Magic Skin tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người.

Hình ảnh trước và sau khi điều trị thâm do mụn tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau khi điều trị thâm do mụn tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người.

HÌNH ẢNH ĐIỀU TRỊ SẸO THÂM CHÂN BẰNG CÔNG NGHỆ TẢO SILIC TẠI BERYL BEAUTY & SPA

Hình ảnh trước và sau khi trị sẹo thâm chân tại Beryl Beauty & Spa

Hình ảnh trước và sau khi trị sẹo thâm chân tại Beryl Beauty & Spa

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người.

Hình ảnh trước và sau khi trị sẹo thâm chân bằng công nghệ Tảo Silic tại Beryl Beauty & Spa

Hình ảnh trước và sau khi trị sẹo thâm chân bằng công nghệ Tảo Silic tại Beryl Beauty & Spa

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người.

HÌNH ẢNH ĐIỀU TRỊ THÂM LƯNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẢO SILIC TẠI BERYL BEAUTY & SPA

Hình ảnh điều trị thâm lưng tại Beryl Beauty & Spa

Hình ảnh điều trị thâm lưng tại Beryl Beauty & Spa

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người.

Hình ảnh trước và sau khi điều trị thâm lưng tại Beryl Beauty & Spa

Hình ảnh trước và sau khi điều trị thâm lưng tại Beryl Beauty & Spa

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người.

Hình ảnh điều trị thâm lưng bằng công nghệ Tảo Silic tại Beryl Beauty & Spa

Hình ảnh điều trị thâm lưng bằng công nghệ Tảo Silic tại Beryl Beauty & Spa

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người.

Hình ảnh trước và sau khi điều trị thâm lưng bằng công nghệ Tảo Silic tại Beryl Beauty & Spa

Hình ảnh trước và sau khi điều trị thâm lưng bằng công nghệ Tảo Silic tại Beryl Beauty & Spa

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người.

 

 

Đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin

Tắt [ ]