hình ảnh nâng cơ mặt, trẻ hóa da tại beryl beauty & spa

Hình ảnh trước và sau khi nâng cơ mặt, trẻ hóa da tại Beryl Beauty & Spa

Hình ảnh trước và sau khi nâng cơ mặt, trẻ hóa da tại Beryl Beauty & Spa

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi nâng cơ mặt bằng công nghệ Ultherapy và Duet Thermage

Hình ảnh trước và sau khi nâng cơ mặt bằng công nghệ Ultherapy và Duet Thermage

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi nâng cơ mặt tại Beryl Beauty & Spa

Hình ảnh trước và sau khi nâng cơ mặt tại Beryl Beauty & Spa

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi nâng cơ mặt bằng công nghệ Utherapy và Duel Thermage tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau khi nâng cơ mặt bằng công nghệ Utherapy và Duel Thermage tại Beryl Beauty.

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

 

 

Đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin

Tắt [ ]