HÌNH ẢNH TẮM TRẮNG BẰNG CÔNG NGHỆ VI TẢO BIỂN TẠI BERYL BEAUTY

Hình ảnh trước và sau khi tắm trắng tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau khi tắm trắng tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào sắc tố da của mỗi người

Hình ảnh tắm trắng toàn thân tại Beryl Beauty

Hình ảnh tắm trắng toàn thân tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào sắc tố da của mỗi người

Hình ảnh tắm trắng bằng công nghệ vi tảo biển tại Beryl Beauty

Hình ảnh tắm trắng bằng công nghệ vi tảo biển tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào sắc tố da của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi tắm trắng bằng công nghệ vi tảo biển

Hình ảnh trước và sau khi tắm trắng bằng công nghệ vi tảo biển

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào sắc tố da của mỗi người

 

 

Đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin

Tắt [ ]