HÌNH ẢNH TRỊ NÁM TÀN NHANG BẰNG CÔNG NGHỆ LASER YAG & MAGIC SKIN TẠI BERYL BEAUTY

Hình ảnh trị nám bằng công nghệ Magic Skin

Hình ảnh trị nám bằng công nghệ Magic Skin

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi trị nám bằng công nghệ Magic Skin

Hình ảnh trước và sau khi trị nám bằng công nghệ Magic Skin

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trị nám bằng công nghệ Magic Skin tại Beryl Beauty

Hình ảnh trị nám bằng công nghệ Magic Skin tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi trị nám bằng công nghệ Magic Skin tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau khi trị nám bằng công nghệ Magic Skin tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trị tàn nhang bằng công nghệ Laser Yag

Hình ảnh trị tàn nhang bằng công nghệ Laser Yag 

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi trị tàn nhang tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau khi trị tàn nhang tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trị tàn nhang bằng công nghệ Laser Yag tại Beryl Beauty

Hình ảnh trị tàn nhang bằng công nghệ Laser Yag tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

 

 

Đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin

Tắt [ ]