HÌNH ẢNH TRỊ SẸO LÕM, SẸO RỖ BẰNG PHI KIM VI ĐIỂM TẾ BÀO GỐC TẠI BERYL BEAUTY

Hình ảnh trị sẹo rỗ bằng phi kim vi điểm tế bào gốc

Hình ảnh trị sẹo rỗ bằng phi kim vi điểm tế bào gốc

"*"  Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi trị sẹo lõm, sẹo rỗ tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau khi trị sẹo lõm, sẹo rỗ tại Beryl Beauty

"*"  Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trị sẹo lõm, sẹo rỗ tại Beryl Beauty

Hình ảnh trị sẹo lõm, sẹo rỗ tại Beryl Beauty

"*"  Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi trị sẹo lõm, sẹo rỗ bằng phi kim vi điểm tế bào gốc tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau khi trị sẹo lõm, sẹo rỗ bằng phi kim vi điểm tế bào gốc tại Beryl Beauty

"*"  Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

 

 

Đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin

Tắt [ ]