HÌNH ẢNH TRỊ VIÊM NANG LÔNG BẰNG ÁNH SÁNG SINH HỌC TẠI BERYL BEAUTY

Hình ảnh trước và sau khi trị viêm nang lông tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau khi trị viêm nang lông tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người.

Hình ảnh trị viêm nang lông bằng ánh sáng sinh học

Hình ảnh trị viêm nang lông bằng ánh sáng sinh học

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người.

Hình ảnh trước và sau khi trị viêm nang lông bằng ánh sáng sinh học tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau khi trị viêm nang lông bằng ánh sáng sinh học tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người.

 

 

Đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin

Tắt [ ]