HÌNH ẢNH TRIỆT LÔNG BẰNG CÔNG NGHỆ SHR AFT IPL TẠI BERYL BEAUTY

Hình ảnh trước và sau khi triệt lông tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau khi triệt lông tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng nang lông của mỗi người

Hình ảnh triệt lông bằng công nghệ SHR AFT IPL tại Beryl Beauty

Hình ảnh triệt lông bằng công nghệ SHR AFT IPL tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng nang lông của mỗi người

Hình ảnh triệt lông hiệu quả tại Beryl Beauty

Hình ảnh triệt lông hiệu quả tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng nang lông của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi triệt lông tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau khi triệt lông tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng nang lông của mỗi người

Hình ảnh triệt lông hiệu quả bằng công nghệ SHR AFT IPL

Hình ảnh triệt lông hiệu quả bằng công nghệ SHR AFT IPL 

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng nang lông của mỗi người

 

 

Đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin

Tắt [ ]