HÌNH ẢNH XOÁ NỐT RUỒI AN TOÀN BẰNG LASER TẠI BERYL BEAUTY 

Hình ảnh xoá nốt ruồi tại Beryl Beauty

Hình ảnh xoá nốt ruồi tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh xoá nốt ruồi bằng Laser tại Beryl Beauty

Hình ảnh xoá nốt ruồi bằng Laser tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi xoá nốt ruồi tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau khi xoá nốt ruồi tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi xoá nốt ruồi bằng Laser

Hình ảnh trước và sau khi xoá nốt ruồi bằng Laser

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi xoá nốt ruồi bằng Laser tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau khi xoá nốt ruồi bằng Laser tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

 

 

Đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin

Tắt [ ]