HÌNH ẢNH XOÁ XĂM BẰNG CÔNG NGHỆ LASER TONING TẠI BERYL BEAUTY

Hình ảnh trước và sau khi xoá xăm tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau khi xoá xăm tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh xoá xăm bằng công nghệ Laser Toning

Hình ảnh xoá xăm bằng công nghệ Laser Toning

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh xoá xăm hiệu quả tại Beryl Beauty

Hình ảnh xoá xăm hiệu quả tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

Hình ảnh trước và sau khi xoá xăm bằng công nghệ Laser Toning tại Beryl Beauty

Hình ảnh trước và sau khi xoá xăm bằng công nghệ Laser Toning tại Beryl Beauty

"*" Hiệu quả có thể khác nhau tùy vào tình trạng da của mỗi người

 

 

Đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin

Tắt [ ]