BẢNG GIÁ TRIỆT LÔNG TỪNG VÙNG TẠI BERYL BEAUTY & spa

Bảng giá triệt lông từng vùng dành cho nữ:

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
Triệt lông vùng nách 4.000.000 vnđ
Triệt lông vùng mép 2.500.000 vnđ
Triệt lông nguyên mặt 5.000.000 vnđ
Triệt lông nguyên 2 tay 8.000.000 vnđ
Triệt lông nửa 2 tay 6.000.000 vnđ
Triệt lông nguyên 2 chân 15.000.000 vnđ
Triệt lông nửa 2 chân 10.000.000 vnđ
Triệt lông vùng kín 6.000.000 vnđ
Triệt lông vùng ngực 4.000.000 vnđ
Triệt lông 1 đường bụng 4.000.000 vnđ
Triệt lông nguyên lưng 16.000.000 vnđ
Triệt lông 1/2 lưng 11.000.000 vnđ
Triệt lông toàn thân 55.000.000 vnđ

 

Bảng giá triệt lông từng vùng dành cho nam:

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
Triệt lông vùng nách 5.000.000 vnđ
Triệt lông vùng mép + Râu cằm 7.000.000 vnđ
Triệt lông nguyên mặt 8.000.000 vnđ
Triệt lông nguyên 2 tay 9.000.000 vnđ
Triệt lông nửa 2 tay 7.000.000 vnđ
Triệt lông nguyên 2 chân 18.000.000 vnđ
Triệt lông nửa 2 chân 11.000.000 vnđ
Triệt lông vùng kín 8.000.000 vnđ
Triệt lông vùng mép hoặc râu cằm 5.000.000 vnđ
Triệt lông vùng ngực 16.000.000 vnđ
Triệt lông vùng bụng 15.000.000 vnđ
Triệt lông 1 đường bụng 10.000.000 vnđ
Triệt lông nguyên lưng 16.000.000 vnđ
Triệt lông 1/2 lưng 11.000.000 vnđ
Triệt lông toàn thân 65.000.000 vnđ


Bảng giá triệt lông từng vùng bằng công nghệ cao tại Beryl Beauty

Bảng giá triệt lông từng vùng bằng công nghệ cao tại Beryl Beauty

 

 

Đăng ký thông tin

Đăng ký thông tin

Tắt [ ]