Tuyển Dụng Quản Lý Spa Lương Cao Tại Beryl Beauty

22-05-2018
Beryl Beauty & Spa là địa chỉ làm đẹp uy tín và chất lượng hiệu quả tốt tại TPHCM. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh và để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của khách hàng, Beryl cần tuyển dụng quản lý spa, làm việc tại trung tâm với các yêu cầu và quyền lợi như sau:

Tuyển Dụng Lễ Tân Tư Vấn Khách Hàng Spa Thẩm Mỹ Lương Cao

22-05-2018
Beryl Beauty & Spa là địa chỉ làm đẹp uy tín và chất lượng hiệu quả tốt tại TPHCM. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh và để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của khách hàng, Beryl cần tuyển dụng lễ tân kiêm tư vấn spa, làm việc tại trung tâm với các yêu cầu và quyền lợi như sau:

Tuyển Dụng Kỹ Thuật Viên Lương Cao Tại Beryl Beauty & Spa

22-05-2018
Beryl Beauty & Spa là địa chỉ làm đẹp uy tín và chất lượng hiệu quả tốt tại TPHCM. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh và để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của khách hàng, Beryl cần tuyển dụng kỹ thuật viên spa, làm việc tại trung tâm với các yêu cầu như sau:

Tuyển Dụng Lễ Tân Spa Thẩm Mỹ Tại Tphcm

26-07-2022
Beryl Beauty & Spa là địa chỉ làm đẹp uy tín và chất lượng hiệu quả tốt tại TPHCM. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh và để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của khách hàng, Beryl cần tuyển dụng lễ tân spa, làm việc tại trung tâm với các yêu cầu và quyền lợi như sau:

Tuyển Dụng Nhân Viên Tư Vấn Spa Lương Cao Tại Tphcm.

26-07-2022
Beryl Beauty & Spa là địa chỉ làm đẹp uy tín và chất lượng hiệu quả tốt tại TPHCM. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh và để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của khách hàng, Beryl cần tuyển dụng nhân viên tư vấn spa, làm việc tại trung tâm với các yêu cầu và quyền lợi như sau:

Đăng ký thông tin

Tắt [ ]