Tuyển Dụng Telesales Và Tư Vấn Online Lương Cao Tại Beryl Beauty & Spa

14-07-2022
Beryl Beauty & Spa là địa chỉ làm đẹp uy tín và chất lượng hiệu quả tốt tại TPHCM. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh và để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của khách hàng, Beryl cần tuyển dụng vị trí telesales và vị trí tư vấn online, làm việc tại trung tâm với các yêu cầu và quyền lợi như sau:

Tuyển Dụng Nhân Viên Quay Phim Chụp Hình Lương Cao

23-02-2019
Beryl Beauty & Spa là địa chỉ làm đẹp uy tín và chất lượng hiệu quả tốt tại TPHCM. Do nhu cầu về kinh doanh và để đáp ứng nhu cầu truyển thông cho khách hàng, Beryl cần tuyển dụng nhân viên quay phim, chụp hình tại spa, làm việc tại trung tâm với các yêu cầu như sau:

Tuyển Dụng Marketing – Tuyển Nhân Viên SEO Lương Cao

03-09-2018
Beryl Beauty & Spa là địa chỉ làm đẹp uy tín và chất lượng hiệu quả tốt tại TPHCM. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh và để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của khách hàng, Beryl cần tuyển dụng SEO Marketing, làm việc tại trung tâm với các yêu cầu và quyền lợi như sau:

Đăng ký thông tin

Tắt [ ]